protivpozarna | izolacija | kanali | zastita | prodori Pyroland doo Protivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija
atesti | protivpozarna | srpsn | izolacija | 1366 | zastita | folija Pyroland doo Protivpožarna zaštita drvenih konstrukcija
zastita | kanali | atest | protivpozarna | kompenzatori Pyroland doo Protivpožarna zaštita kanala za odimljavanje
zastita | kanali | atest | protivpozarna | kompenzatori Pyroland doo Protivpožarna zaštita kanala za ventilaciju
zastita | kanali | atest | protivpozarna | kompenzatori Pyroland doo Protivpožarna zaštita prodora instalacija

Protivpožarna zaštita | Proizvodi

Protivpotivpožarna zaštita čeličnih konstrukcija


U modernom građevinarstvu zbog svojih dobrih osobina čelik se često koristi pri izradi elemenata kako primarnih tako i sekundarnih konstrukcija na objektima. Dobre osobine čelika su: visoke vrednosti mehaničkih karakteristika, male dimenzije i težina elemenata, laka manipulacija, transport i montaža, industrionalizovana proizvodnja, itd. Uprkos svemu do sad navedenom jedan od najvećih neprijatelja čeličnih konstrukcija jeste požar.
Na osnovu višegodišnjeg iskustva i važećih standarda, došli smo do efikasnih i pristupačnih rešenja koje eliminišu ovaj problem.

Protivpožarna zaštita prodora instalacija


Prilikom projektovanja trase elektro-energetskih, termo-tehničkih i sl. instalacija, projektanti često nisu u situaciji da trasom neke od pomenutih instalacija zaobiđu „drugi“ protivpožarni sektor. U takvoj situaciji prodor neke od pomenutih instalacija u skladu sa zakonom treba da se zaštiti od dejstva požara.
Upotrebom domaćih materijala, formirali smo adaptivno rešenje koje je u skladu sa domaćim i evropskim propisima.

Protivpožarna zaštita termo-tehničkih instalacija


Na stambenim kao i na poslovnim objektima prilikom projektovanja ventilacionih sistema kao i sistema za odimljavanje često moraju da se prave trase kanala koje prolaze kroz zonu u kojoj su na snazi drugačije mere zaštite pomenutog sistema od dejstva požara.
Inovativnim pristupom došli smo do veoma jednostavnog i pristupačnog rešenja kako za već postojeće instalacije tako i za one u perspektivi.

Novosti - protivpožarna zaštita

Višedecenijsko iskustvo najbolje smo iskazali u oblastima zaštite od dejstva požara na materijalima i proizvodima implementiranim u sistem Rimoterm Solutions, sistem negorivih obolga i vatrootpornih materijala i sistema.

Kontakt - Pyroland doo

  Adresa:
Ljermontova 13, lokal 16 11050 Beograd
  Tel / Fax:
+381 11 347 63 96
  Email:
office@pyroland.rs

protivpozarna | zastita | kanali | kompenzatori | atest | srps | 1366Vrh strane